Prevody jednotiek tlaku

Prevody jednotiek tlaku.

Vstupné dáta

Hodnota tlaku:
zadána v jednotkách:
 

Prepočty na rôzne jednotky

Jednotka Přepočet Skratka
pascalPa
barbar
technická atmosféraat
kilopond na m²kp/m²
fyzikální atmosféraatm
milimetr sloupce rtutiTorr
libra síly na čtverečný palecpsi