BMI - Body Mass Index

Hodnota určujúce množstvo hmotnosti v pomere k výške postavy, často používaná pri športe a diétach.

BMI je skratka anlického "Body Mass Index" v priamom preklade "Index telesnej hmoty" čo sa moc nevžilo. Tento index nám dokaže určiť či máme podváhu, nadváhu alebo váhu ideálne

Vzorec pre výpočet BMI je jednoduchý: BMI = telesná hmotnosť v kg / telesná výška v metroch na druhú.

Výpočet BMI

Telesná výška (m):
Telesná hmotnosť (kg):
 

Klasifikácia BMI

BMI Vyhodnotenie Zdravotné riziká
spojená s váhou
méně než 18,5Podváhazvýšená až vysoká
18,5 až 25Normální váhažádná
25 až 30Mírná nadváhamírná
30 až 35Obezita 1. stupnězvýšená
35 až 40Obezita 2. stupněvysoká
40 a víceTěžká obezitavelmi vysoká