Prevody jednotiek hmotnosti

Prevody jednotiek hmotnosti.

Vstupné dáta

Hodnota hmotnosti:
zadána v jednotkách:
 

Prepočty na rôzne jednotky

Jednotka Přepočet Skratka
kilogramkg
gramg
miligrammg
mikrogramμg
tunat
kilotunakt
megatunaMt
graingr
dramdr
unceoz
trojská unceoz
pound (britská libra)lb
quarter
hundredweight
ton (angl)