Prevody jednotiek energie

Prevody jednotiek energie.

Vstupné dáta

Hodnota energie:
zadána v jednotkách:
 

Prepočty na rôzne jednotky

Jednotka Přepočet Skratka
jouleJ
megajouleMJ
kWhkWh
konská sílahph
kaloriecal
kilokaloriekcal
ergerg
tuna ekvivalentu ropyTOE
tuna trinitrotoluenutTNT